فعالسازی تخفیف سطری در نرم افزار هلو

تخفیف در نرم افزار حسابداری هلو

کسب و کارها با توجه به سیاست‌گذاری‌های خاص خود به‌منظور جلب رضایت مشتری وافزایش فروش ، تخفیف های متفاوتی را در فاکتورهای فروش نرم افزار حسابداری خود در نظر می‌گیرند. این تخفیفات می تواند بر حسب درصد یا مبلغ باشد که در ادامه به آموزش تنظیم آن در فاکتور فروش می پردازیم.

چگونگی لحاظ تخفیف ریالی  / درصدی در فاکتور فروش نرم افزار هلو

تنظیمات تخفیف در هلو

ابتدا برای اعمال تخفیف از منوی تنظیمات مدیریتی هلو  بخش تنظیمات نرم افزار در قسمت فاکتور / کالا اقدام نمایید.

اعمال درصد تخفیف به گروه اصلی و فرعی :

۲-وارد منوی گروه بندی کالا شده در این قسمت زیر مطابق عکس نیز می توانید با انتخاب گروه اصلی و یا فرعی  درصد تخفیف مورد نظر را وارد نمود.