گزارش گیری در نرم افزار هلو

چاپ مجدد در نرم افزار هلو

چاپ مجدد فاکتور در هلو

  گاهی به دلیل مفقودی فاکتور یا سایر اتفاقات نیاز داریم مجددا فاکتور را مشاهده کنیم در این صورت باید از قسمت معین اشخاص با توجه به نام طرف حساب فاکتور مورد نظر را پیدا کنیم  و شماره فاکتور درج شده را بیابیم سپس به صورت زیر عمل میکنیم :   این روش به دو…

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت VIP یک ساله هلولرنینگ را خریداری کنید.

گزارش فاکتور های فروش روزانه هلو

فاکتور فروش روزانه هلو

keyboard_arrow_up