گزارش فصلي دارائي هلو

گزارش فصلي دارائي هلو

گزارش فصلي دارائي در نرم افزار حسابداری هلو

به دنبال تغييرات اداره ماليات براي گزارش فصلي دارائي، در نرم افزار هلو نيز اين تغييرات اعمال شد. تغييرات شامل موارد زير مي باشد : به دنبال تغييرات اداره ماليات براي گزارش فصلي دارائي، در نرم افزار هلو نيز اين تغييرات اعمال شد. تغييرات شامل موارد زير مي باشد : ۱- قبلا در خروجي فصلي…

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت VIP یک ساله هلولرنینگ را خریداری کنید.

keyboard_arrow_up