گزارش تاریخ وشماره فاکتور در حسابداری هلو

گزارش از تاریخ و شماره فاکتور طرف حساب در هلو

آیا شماره فاکتور و یا تاریخ صدور فاکتور را جهت مشاهده فاکتور فراموش کردید ؟...
keyboard_arrow_up