پیغام Incorrect syntax near the keyword ‘ON’

Incorrect syntax near the keyword هلو

پیغام Incorrect syntax near the keyword ‘ON’ هلو

Incorrect syntax near the keyword ‘ON حسابداری هلو خطاهای احتمالی همیشه در کمین نرم افزارها هستند و هر کدام دلایل خاص خود را دارند هر کاری هم که انجام دهیم، روزی با آن‌ها مواجه می‌شویم جای هیچ نگرانی نیست چون برای تمامی ارور ها راه و حل های مختلفی وجود دارد یکی از این خطاها…

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت VIP یک ساله هلولرنینگ را خریداری کنید.

keyboard_arrow_up