پیغام 390 در هلو

پیغام 390 در هلو

277 در هلو

پیغام 390 منطبق با شبکه در هلو

پیغام 390 در نرم افزار هلو در چه زمانی رخ می دهد  ؟ این پیغام زمانی رخ می دهد که نرم افزار قبلا در سیستم دیگری فعال  و با نام بانک اطاعاتی دیگری نصب و فعالسازی شده باشد.چگونگی حل پیغام خطای ” اتصال به بانک اطلاعاتی منطبق با سیستم شما نیست ” با توجه به محدودیت…

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت VIP یک ساله هلولرنینگ را خریداری کنید.

keyboard_arrow_up