نمایش علامت ؟؟؟بجای حروفات فارسی هلو

نمایش علامت ؟؟؟بجای حروفات فارسی هلو

هم ریختگی فونت فارسی هلو

علامت سوال در نرم افزار هلو

فونت مناسب حسابداری هلو تنظیم زبان ویندوز در نرم افزار هلو وارد بخش control panel ...
keyboard_arrow_up