نمایش علامت ؟؟؟بجای حروفات فارسی هلو

نمایش علامت ؟؟؟بجای حروفات فارسی هلو

هم ریختگی فونت فارسی هلو

علامت سوال در نرم افزار هلو

فونت مناسب حسابداری هلوتنظیم زبان ویندوز در نرم افزار هلووارد بخش control panel  و  Regional...
keyboard_arrow_up