نحوه ثبت پورسانت در هلو

نحوه ثبت پورسانت در هلو

پورسانت و واسطه در نرم افزار هلو

واسطه و پورسانت در نرم افزار هلو : برای تعریف واسطه شما می توانید پس از تعریف شخص از منو امکانات اطلاعات پایه طرف حساب در سر برگ تعریف نوع حساب گزینه واسطه را انتخاب نمایید . همچنین در این بخش می توانید درصد پورسانت را تعیین کنید. طبق تصویر شماره یک      …

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت VIP یک ساله هلولرنینگ را خریداری کنید.

keyboard_arrow_up