فایل ستاپ در هلو

تنظیم فایل ستاپ Setup نرم افزار حسابداری هلو

تنظیم فایل ستاپ هلو – پیغام 277 هلو فایل ستاپ  Setup.exe هلو هر نرم افزار حسابداری به یک پایگاه داده  یا همان بانک اطاعاتی نیاز دارد که اطلاعات داده شده را در آن ذخیره نماید نرم افزار حسابداری هلو نیز به یک بانک اطلاعاتی نیاز دارد که اطلاعات را در آن طبقه بندی نماید گاهی…

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت VIP یک ساله هلولرنینگ را خریداری کنید.

keyboard_arrow_up