علامت سوال در نرم افزار هلو

علامت سوال در نرم افزار هلو

هم ریختگی فونت فارسی هلو

علامت سوال در نرم افزار هلو

فونت مناسب حسابداری هلوتنظیم زبان ویندوز در نرم افزار هلووارد بخش control panel  و  Regional & Language مي شویم که در ویندوز هاي 8 و 10 بخش region از language جدا مي باشد.(علامت سوال هلو)تنظیم زبان ویندوز- حسابداری هلو – تصویر شماره یک در سربرگ اول format را روي Persian قرار مي دهيم و از انتهاي…

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت VIP یک ساله هلولرنینگ را خریداری کنید.

keyboard_arrow_up