عدم نمایش کالا در فاکتور فروش هلو

عدم نمایش کالا در فاکتور فروش هلو

عدم نمایش کالا در فاکتور فروش نرم افزار هلو

عدم نمایش کالا در فاکتور فروش هلو

دلیل عدم نمایش در فاکتور فروش هلو درواقع عدم موجودی کالا میباشد . نکته مهم: علت اصلی ” عدم نمایش کالا درفاکتور فروش هلو ” در نرم افزار هلو : دقت کنید که افرادی که در بخش تنظیمات تیک “فروش منفی” را فعال کرده باشند .نرم افزار اجازه ثبت کالا با موجودی صفر و منفی…

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت VIP یک ساله هلولرنینگ را خریداری کنید.

keyboard_arrow_up