ثبت کالای برگشتی از فاکتورهای گذشته طرف حساب

برگشت کالا از فاکتورمربوطه در هلو

ثبت کالای برگشتی از فاکتورهای گذشته طرف حساب (برگشت کالا از فاکتور هلو)در نرم افزار...
keyboard_arrow_up