ثبت برگشت کالا از فاکتورهای قبلی اشخاص در هلو

ثبت برگشت کالا از فاکتورهای قبلی اشخاص در هلو

برگشت کالا از فاکتورمربوطه در هلو

ثبت کالای برگشتی از فاکتورهای گذشته طرف حساب (برگشت کالا از فاکتور هلو)در نرم افزار هلو سوال بسیاری از کاربران از ما این است که برخی از طرف حساب ها کالایی را برگشت میدهند که مربوط به تاریخ های گذشته میباشد پس ما چگونه باید این برگشتی را ثبت کنیم که این برگشتی از همان…

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت VIP یک ساله هلولرنینگ را خریداری کنید.

keyboard_arrow_up