ایجاد سال مالی در هلو

ایجاد سال مالی جدید در هلو

 سال مالی جدید هلو در نرم افزار حسابداری هلو  بعد از بستن حساب ها و تغییر سال . شاید نیاز داشته باشیم که اطلاعات سال قبل یا یه مدت زمان  خاصی را هم بصورت مجزا در کنار نرم افزار هلو داشته باشیم.( سال مالی جدید هلو) به همین خاطر  در نرم افزار حسابداری هلو این امکان…

برای دسترسی به این نوشته، شما باید عضویت VIP یک ساله هلولرنینگ را خریداری کنید.

keyboard_arrow_up