امکانات نرم افزار حسابداری و مالی هلو

امکانات نرم افزار حسابداری و مالی هلو

نرم افزار حسابداری و مالی هلو

نرم‌ افزارهای مالی و حسابداری یکپارچه هلو (انبار، حسابداری، خرید و فروش، کنترل چک و تولید) نسخه‌های تخصصی برای فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و تولیدی‌ها دارند. این نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی شامل امکانات بی‌شماری ازجمله صدور انواع فاکتور، اعلام سررسید چک‌ها به صورت اتوماتیک، امکان دریافت گزارش‌های متنوع و… هستند. کاربری آسان همراه با امکانات گسترده، نرم‌ افزارهای حسابداری هلو را به پرکاربرترین نرم‌ افزار مالی و حسابداری کشور تبدیل کرده است.نرم افزار حسابداری هلو در نسخه‌های تک‌کاربره و شبکه ارائه می‌شود.

در ادامه نیز می پردازیم به برخی از امکانات نرم افزار هلو بصورت تصویری :

 

امور مالی

 

هزینه ها

لیست چک ها

موحودی انبار

فاکتور فروش

 

انواع مختلف نرم افزار هلو

 

پرافتخارترین مجموعه نرم افزاری کشور

 

 

گروه شرکت های طرفه نگار