2020 ژانویه

گزارش از تاریخ و شماره فاکتور طرف حساب در هلو

آیا شماره فاکتور و یا تاریخ صدور فاکتور را جهت مشاهده فاکتور فراموش کردید ؟...

تعریف چک در اول دوره هلو

چک هایی که تاریخ صدورشان قبل از تاریخ سند افتتاحیه باشد و تاریخ سررسید چک بعد از تاریخ سند افتتاحیه باشد.

برگشت کالا از فاکتورمربوطه در هلو

ثبت کالای برگشتی از فاکتورهای گذشته طرف حساب (برگشت کالا از فاکتور هلو)در نرم افزار...

محاسبه مانده طرف حساب در هلو

" نحوه محاسبه مانده طرف حساب در  هلو " ابتدا نگاهی به وظایف یک حسابدار...
keyboard_arrow_up