نحوه Stop و Start کردن سرویس SQL در ویندوز

استوپ استارت بانک اطلاعاتی

جهت Stop و Start کردن SQL Server به روش های ذیل می توان اقدام نمود :
۱- از مسیر : start/all programs/startup ، برروی گزینه service manager‌ دوبار کلیک نموده و دکمه start/continue و یا stop انتخاب شود .
۲- با کلیک راست بر روی Computer و انتخاب گزینه Manage صفحه Computer Management باز می شود در این قسمت، گزینه Services and Applications و سپس گزینه Services انتخاب شود . با کلیک راست بر روی سرویس MSSQLServer (در صورت نصب بودن SQL Server 2000) و SQL Server (در صورت نصب بودن SQL Server 2008 به بالا) گزینه Start یا Stop انتخاب شود .
۳- در صورت نصب بودن SQL Server 2000 و یا SQL Server desktop engine می توانید در پنجره Run ، دستور sqlmangr را وارد نموده و پس از تایید ، دکمه start/continue و یا stop انتخاب شود .