ثبت برگشت کالا از فاکتورهای قبلی اشخاص در هلو

ثبت کالای برگشتی از فاکتورهای گذشته طرف حساب

سوال بسیاری از کاربران از ما این است که برخی از طرف حساب ها کالایی را برگشت میدهند که مربوط به تاریخ های گذشته میباشد پس ما چگونه باید این برگشتی را ثبت کنیم که این برگشتی از همان فاکتور  کسر گردد؟

ما در اینجا به آموزش این موضوع میپردازیم :

۱-منو فاکتور را باز میکنیم.

۲-نام طرف حساب را که قصد برگشت کالا را از فاکتورش داریم را انتخاب میکنیم .

۳- در قسمت فیلد خالی کلیک راست میکنیم.

۴- گزینه انتخاب کالا از فاکتور را انتخاب و کالای مورد نظر را تعیین و تایید میکنیم.

۵- در اینصورت کالای برگشتی در صفحه فاکتور ظاهر میشود.

۶-حال باید منو برگشت از خرید را انتخاب کنیم.

۷-در نهایت تایید میکنیم و در بخش تسویه مبلغ برگشتی را نسیه میزنیم.

 

در اینصورت هم مبلغ کالای برگشتی از حساب طرف حساب کسر میگردد و هم کالای برگشتی از همان فاکتور خریداری شده برگشت داده میشود.