تعریف چک در اول دوره نرم افزار حسابداری هلو

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

آموزش چگونگی ثبت چک در اول دوره حسابداری هلو

ثبت چک در اول دوره نرم افزارهلو

 چک ها و چگونگی ثبت آنها در هلو در اول دوره :

چک هایی که تاریخ صدورشان قبل از تاریخ سند افتتاحیه باشد و تاریخ سررسید چک بعد از تاریخ سند افتتاحیه باشد.

نکته : چک هایی که تاریخ صدورشان بعد از تاریخ سند افتتاحیه باشد نباید در اول دوره ثبت شود و  باید در طی دوره تعریف گردد.