پیغام ۸۰۸ هنگام اجرای حسابداری هلو

در این بخش از آموزش نیز می پردازیم به رفع پیغام ۸۰۸ نرم افزار هلو :

دلیل مشاهده پیغام فوق عدم تنظیم فایل ستاپ در مسیر نرم افزار هلو می باشد که می بایس بدرستی تنظیم گردد تا نرم افزار هلو بتواند ارتباط خود را با بانک اطلاعاتی بدرستی برقرار نماید .

آموزش تنظیم فایل ستاپ مسیر هلو

به منظور تنظیم فایل SETUP  به آدرس روبرو مراجعه فرمایید ( پیش فرض : D: TNC Software)

اگر با تنظیم فایل Setup مشکل دارید بر روی آموزش زیر کلیک کنید.

آموزش تنظیم فایل ستاپ هلو

 

 

 

 

قابل توجه کاربران محترم هلولرن

در صورتی که به هر دلیلی موفق به ارتباط با پشتیبانی آنلاین سایت نشدید با شماره ۰۹۳۶۷۹۲۵۳۸۰ پشتیبانی تماس بگیرید

مطالعه بیشتر